Rafooneh Freezer bags

Freezer bag

* Freezer sheet in box packing 120 pcs
* Freezer sheet in plastic cover packing 100 pcs
* Freezer sheet in plastic cover packing 70 pcs
*سایز 35*25
*دارای کشش و شفافیت مناسب
*زیبایی و طراحی در بسته بندی محصول
*استفاده از مواد تایید شده سازمان غذا و دارو
*کیفیت محصولات مورد تایید سازمان استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و دارویی و بهداشتی

Freezer Bag

* Perforated Rolled Freezer bag in box packing 120 pcs
* Perforated Rolled Freezer bag in label&shrink packing 500 pcs
* Perforated Rolled Freezer bag in label &shrink packing 250 pcs

به علت بسته بندی رولی، محصول کاملا بهداشتی است.

*کیسه فریزر رولی 120 عددی با بسته بندی جعبه ای، دارای پرفراژ و با کیفیت تولید می شود
*کیسه فریزرهای 500 برگ و 250 برگ در سایز 35*25
*کیفیت محصولات مورد تایید سازمان استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و دارویی و بهداشتی