کیسه فریزرهای رافونه

کیسه فریزر لوکس خانواده

* کیسه فریزر رول 120 عددی
* هر بسته ۳ عدد رول و یک عدد جعبه
*محصول کاملا اقتصادی برای خانواده
*سایز 35*25
*دارای کشش و شفافیت مناسب
*زیبایی و طراحی در بسته بندی محصول
*استفاده از مواد تایید شده سازمان غذا و دارو
*کیفیت محصولات مورد تایید سازمان استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و دارویی و بهداشتی

کیسه فریزر شیت

* کیسه فریزر شیت 120 عددی جعبه ای
* کیسه فریزر شیت 100 عددی لفاف
*کیسه فریزر شیت 70 عددی لفاف
*سایز 35*25
*دارای کشش و شفافیت مناسب
*زیبایی و طراحی در بسته بندی محصول
*استفاده از مواد تایید شده سازمان غذا و دارو
*کیفیت محصولات مورد تایید سازمان استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و دارویی و بهداشتی

کیسه فریزر رول پرفراژ

* کیسه فریزر رول 120 عددی جعبه ای
* کیسه فریزر رول 500 عددی شیرینگ و باندرول
* کیسه فریزر رول 250 عددی شیرینگ و باندرول

به علت بسته بندی رولی، محصول کاملا بهداشتی است.

*کیسه فریزر رولی 120 عددی با بسته بندی جعبه ای، دارای پرفراژ و با کیفیت تولید می شود
*کیسه فریزرهای 500 برگ و 250 برگ در سایز 35*25
*کیفیت محصولات مورد تایید سازمان استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و دارویی و بهداشتی