کیسه زباله های رافونه

کیسه زباله شیت

* کیسه زباله شیت 14 عددی لفاف با سایز 80*55
*کیسه زباله شیت 10 عددی لفاف با سایز 90*70

* کیسه زباله شیت 14 عددی لفاف با سایز 80*55 می باشد
* کیسه زباله شیت 10 عددی لفاف با سایز 90*70 است
*کیفیت محصولات مورد تایید سازمان استاندارد و نظارت بر مواد غذایی و دارویی و بهداشتی

کیسه زباله رول پرفراژ

* کیسه زباله رول پرفراژ باند رول تک رول در 3 رنگ مشکی، آبی و سبز
*کیسه زباله رول پرفراژ جعبه ای در 4 رنگ آبی، سبز، زرد، قرمز
* کیسه زباله رول پرفراژ باند رول تک رول مشکی سایز کوچک حاوی 20 عدد با ابعاد 90*70
* رول سبز با سایز متوسط حاوی 26 عدد با ابعاد 80*55
* رول آبی با سایز بزرگ حاوی 18عدد با ابعاد 90*70

*کیسه زباله رول پرفراژ جعبه ای آبی با سایز بزرگ حاوی 26 برگ و ابعاد 90*70
*جعبه ای سبز با سایز متوسط حاوی 36 برگ و ابعاد 80*55
*جعبه ای زرد با سایز کوچک حاوی 36 برگ و ابعاد 70*50
*جعبه ای قرمز بسیار کوچکحاوی 36 برگ و ابعاد 50*40

کیسه زباله رول بنددار

* کیسه زباله رول بنددار 15عددی جعبه ای بزرگ
* کیسه زباله رول بنددار 20عددی جعبه ای متوسط
* سایز بزرگ با ابعاد 80*65
* سایز متوسط با ابعاد 70*55